Tax Free

TAX FREE este un serviciu prin care clientii MOTO24 isi pot recupera contravaloarea TVA inclusa in produsele achizitionate din magazinul MOTO24.

Clientii care doresc acest serviciu trebuie sa solicite "Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini" in magazinul MOTO24 autorizat de unde achizitioneaza produse moto.

Documentul se completeaza in 2 exemplare: un exemplar ramane in magazin si unul se inmaneaza clientului, impreuna cu factura in original, pentru ca acesta sa obtina viza biroului vamal

Serviciul TAX FREE se adreseaza doar persoanelor fizice, stabilite in afara Uniunii Europeane.

Documentele necesare restituirii :

a) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata in original, semnat, datat si stampilat de biroul vamal prin care se paraseste spatial intracomunitar
b) Copie factura/bonul fiscal vizat de biroul vamal
c) Copie act identitate al cumparatorului, pentru a dovedi domiciliu permanent

 

Conditii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru cumparatorii, persoane fizice care nu au resedinta in UE
Livrarea de bunuri care sunt transportate in bagajul personal al cump?r?torilor care nu sunt stabili?i in Uniunea European? este scutit? de taxa pe valoarea ad?ugat? conform prevederilor art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, dac? sunt indeplinite urm?toarele condi?ii:

a)    cump?r?torul nu este stabilit in Uniunea European?, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este in interiorul Uniunii Europene. Adresa sau domiciliul permanent inseamn? locul specificat astfel in pasaport, carte de identitate sau in alt document recunoscut ca document de identitate de c?tre Ministerul Afacerilor lnteme

b) bunurile sunt transportate in afara Uniunii Europene înainte de sf?rsitul celei de-a treia luni care urmeaz? lunii in care are loc livrarea

c) valoarea total? a livr?rii, plus taxa pe valoarea ad?ugat?, este mai mare decat echivalentul in lei a 175 euro, anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut in prima zi lucr?toare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor

d) bunurile sunt cump?rate de la magazinele din reteaua de vânzare cu am?nuntul autorizate s? efectueze vânz?ri de bunuri care confer? cump?r?torilor care nu sunt stabiliti in Uniunea European? dreptul de a solicita restituirea ei pe valoarea ad?ugat?

e) dovada exportului se va face prin factur? purtând viza biroului vamal de iesire din Uniunea European?.

Restituirea taxei pe valoarea ad?ugat? cump?r?torilor nestabili?i In Uniunea European? se efectueaz? de c?tre magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct c?tre cump?r?tori. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea ad?ugat? decât pentru bunurile v?ndute in propria unitate.

Adresa magazin Moto24:

AdresăBulevardul Griviței 1H, Brașov 500177, Romania
Tel : 004.0371.238.588

CLICK PENTRU A DESCARCA DOCUMENTUL  TAX FREE

 

Moto 24
Pentru a imbunatati experienta de vizitare a site-ului si a crea reclame relevante pentru vizitatorii nostri, acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra utilizarii cookie-urilor. Aflati mai multe, inclusiv despre blocarea cookie-urilor Citeste mai mult